Kamping asocijacija Srbije

Kamping asocijacija Srbije okuplja ljubitelje prirode i entuzijaste i da inicira razvoj lokalnih zajednica i socio-ekonomski razvoj, podržava razvoj kampinga i parkova za odmor u Srbiji, kao i održivi razvoj turizma uopšte.

Kamping asocijacija Srbije (KAS, www.camping.rs) je osnovana 2005. godine. Misija organizacije je da okuplja ljubitelje prirode i entuzijaste i da inicira razvoj lokalnih zajednica i socio-ekonomski razvoj kroz saradnju sa lokalnim vlastima, preduzetnicima i nevladinim sketorom. Organizacija primarno deluje tako što promoviše kamping ponudu Srbije, stvara pretpostavke za podizanje novih kampova i za revitalizaciju postojećih, a takođe, podržava razvoj kampinga i parkova za odmor u Srbiji kao i održivi razvoj turizma uopšte.

Od samog početka, KAS je aktivno radio na prezentaciji domaćih 37 kampova na više od 35 međunarodnih sajmova turizma. Od 2007. Goodine, KAS je punopravna članica EFCO&HPA, a od 2010. i članica DCC-a.

KAS upošljava 3 radnika u stalnom random odnosu, 20 volontera, trenera i stručnjaka u različitim oblastima. Od svog osnivanja, KAS je sarađivao sa više od 30 partnerskih organizacija: nacionalni parkovi (Fruska Gora, Djerdap, Kopacki rit, Iron Gates); specijalni rezervati prirode (Zasavica, Gornje Podunavlje i dr.); sa turističkim organizacijama na nacionalnom i regionalnom nivou; sa opštinama na Fruškoj Gori i području Dunava (Apatin, Backa Palanka, Beograd, Beočin, Kladovo, Indjija, Irig, Negotin, Novi Sad, Sombor, Sremski Karlovci) i dr.

KAS je pružao stručnu podršku različitim partnerima I zainteresovanim stranama, posebno u oblasti kamping turizma i uspostavio dugoročnu saradnju sa različitim stručnim i nadležnim telima i organizacijama u svojstvu zvaničnog partnera Ministartsva za ekonomiju i regionalni razvoj Republike Srbije i Turističke organizacije Srbije; consultanta RRA Zlatibor i nacionalne Turističke organizacije Moldavije. KAS se godinama bavi izdavanjem stručnih publikacija, poput vodiča “Kako napraviti kamp?” (ostvareno u saradnji sa GTZ), Pravilnika za elemente i kriterijume za kategorizaciju kamping mesta u Republici Srbiji, kao i Programa za razvoj kampinga kao turističkog proizvoda sa detaljnom analizom 10 najatraktivnijih lokacija za postavljanje novih kampova u Srbiji, tako da ispunjavaju sve zahteve i potrebe modernih kampera.

KAS ima ogromno iskustvo kao vodeći partner, stečeno kroz realizaciju više od 20 projekata usmerenih na održivi razvoj turizma, razvoj ekoturizma, jačanje kapaciteta za upravljanje na nivou nacionalnih parkova i pružalaca turističkih usluga.

Poslednjih nekoliko godina, KAS je dosta radio u regionu Fruške Goore i skoro sve aktivnosti su realizovane u saradnji sa Nacionalnim parkom Fruška Gora. Prvi projekat u sklopu ove saradnje, “Razvoj kamping turizma – vodič za održivost životne sredine u Nacionalnom parku Fruška Gora” u periodu 2008-2010. godine je okupio predstavnike lokalnih vlasti kao donosioca odluka, nevladinih organizacija, nacionalnog parka i druge organizacije uključene u zaštitu i očuvanje životne sredine i kamping turizam i pokrenuo proces njihovog umrežavanja i razvoja svesti o značaju saradnje na zajedničkim inicijativama i stavarnja preduslova za održivo poslovanje. Posebno je analiziran značaj povezivanja kamping turizma za očuvanjem životne sredine I u tom kontekstu promovisan eko turizam na Fruškoj Gori. U narednom periodu, 2010-20102. godine je otpočela realizacija zajedničkog projekta “Eko kamping – vodič za održivi razvoj Nacionalnog parka Fruška Gora – Eko kamp Fruška Gora” sa ciljem unapređenja kvaliteta srpske turističke ponude kroz promociju eko kamping turizma i edukaciju na temu održivog razvoja turizma. Izgrađen je prvi Eko-kamp u Srbiji, u Nacionalnom parku Fruška Gora, na Stražilovu (izgrađen je objekat za sanitarni čvor, recepcija, teren je raščišćen I uređen za potrebe kampa, izrađen je i postavljen parkovski nameštaj i aksesoar, urađen je vizuelni identitet i promotivna kampanja. Osim navedenog, održani su seminari za oko 50 turistički radnika i rukovodilaca u NP Fruška Gora, a za potrebe Nacionalnog parka Fruška Gora je urađena marketinška strategija, biznis plan i plan upravljanja posetiocima za potrebe razvoja delatnosti turizma na nivou Eko-kampa.

 


Makedonska 22/II, 11000 Belgrade

www.camping.rs

info@camping.rs

+381113248577

baner_1

 

baner_2

 

baner_3

 
2019 © Poezija u prirodi - Fruškogorsko-dunavski region