JP „Nacionalni park Fruška Gora“

JP Nacionalni park Fruška gora bavi se, pre svega, zaštitom i unapređivanjanje prirodnih vrednosti nacionalnog parka koji se prostire na teritoriji Fruške gore.

Zbog posebnog značaja predela Fruške gore 1949. godine Vlada NR Srbije osnovala je organizaciju „Narodno izletište Fruška gora” sa zadatkom unapređivanja ovog kompleksa kao izletišta i odmarališta.

Godine 1960., Skupština NR Srbije, posebnim zakonom, zbog svojih prirodnih i kulturnih vrednosti, Narodnom izletištu daje viši rang i stavlja ga pod posebnu zaštitu i proglašava za Nacionalni park.

Ovim područjem država upravlja kroz razne oblike organizovanja do danas, a od 1993. godine upravljač je Javno preduzeće „Nacionalni park Fruška gora“.

Osnovne delatnosti preduzeća su: zaštita i unapređivanje prirodnih vrednosti nacionalnog parka; gazdovanje šumama; unapređivanje lovne i ribolovne faune; organizovanje istraživanja u oblasti zaštite i razvoja nacionalnog parka; prezentacija i popularizacija nacionalnog parka; projektovanje, izgradnja i održavanje objekata koji su u funkciji zaštite, unapređivanja i prezentacije prirodnih i kulturnih dobara nacionalnog parka. Preduzeće obavlja i druge poslove određene Statutom.

Organi preduzeća su:

  1. Nadzorni odbor.
  2. Direktor.

Javno preduzeće je organizovano u 2 sektora, a kao posebna služba organizovana je Čuvarska služba. Sektor zaštite i razvoja organizovan je kroz pet (5) radnih jedinica za zaštite i unapređivanja (Sremska Kamenica, Vrdnik, Beočin, Ležimir i Erdevik), RJ Ribarstvo i RJ za uređenje prostora i zasebnu Službu za planiranje zaštite i razvoja, a sektor zajedničkih poslova organizovan je u tri (3) službe (pravni i opšti poslovi, finansijsko- računovodtveni poslovi i komercijalni poslovi).

Javno preduzeće raspolaže brojnim objektima od kojih su u nekima smeštene organizacione celine preduzeća (direkcija, radne jedinice i službe), a deo obejkata predstavljaju objekte posebnih namena koji se nalaze na području nacionalnog parka (lugarnice, kuće za odmor,..). Osim objekata, javno preduzeće je korisnik državnog zemljišta i šuma unutar granica nacionalnog parka, kao i državnog zemljišta i šuma van granica koji su mu preneti na korišćenje i upravljač ribarskog područja Srbija-Vojvodina koje obuhvata jezera Moharač, Bruje i Sot i Dunav od 1297 km do 1233 km.

Javno preduzeće se finansira kroz obavljanje delatnosti (šumarstvo, lovstvo, ribarstvo), iz budžeta Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine kroz učešće na konkursima i iz sredstava donacija i projektnih sredstava iz različitih fondova.

 


Zmajev trg 1, 21208 Sremska Kamenica

www.npfruskagora.co.rs

natlpfg@eunet.rs

+38121463666

baner_1

 

baner_2

 

baner_3

 
2019 © Poezija u prirodi - Fruškogorsko-dunavski region